ปุ๋ยจุลินทรีย์พญาช้างทอง สูตร1เข้มข้นจัด เร่งราก เร่งใบ ขนาดทดลอง

ปุ๋ยจุลินทรีย์พญาช้างทอง สูตร1 เร่งใบ เร่งราก ขนาดทดลอง สำหรับเกษตรกรมือใหม่ ยังไม่มั่นใจในตัวปุ๋ยจุลินทรีย์ ที่ออกฤทธิ์เย็น ปุ๋ยฤทธิ์เย็น ฉีดพ่นใส่ต้นไม้ เย็น24ชั่วโมง

อัตราส่วน
– 10-20ซีซี / น้ำ 20ลิตร + ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 2 ช้อนโต๊ะ
– ต้นเล็ก 10-20ซีซี / น้ำ 200ลิตร + ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 1 ช้อนโต๊ะ
– ต้นใหญ่ 10-20ซีซี / น้ำ 200ลิตร + ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 2 ช้อนโต๊ะ
– 100-200 ซีซี / น้ำ 200ลิตร + ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 2 กิโลกรัม
– ห้ามผสมปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) เกินอัตราที่กำหนด
– ผสมแล้วควรใช้ให้หมดในคราวเดียว
– ฉีดได้ทุก 3,7,15วัน แล้วแต่ชนิดของพืช
– ใช้รดโคนต้น ควรเพิ่มอัตราส่วนตามต้องการ
– ห้ามผสมฮอร์โมนทุกชนิดกับพญาช้างทอง แต่หากฉีดฮอร์โมนให้ฉีดคนละครั้ง
– ใช้กับยาฆ่าหญ้า-ฆ่าแมลง ต้องลดอัตราลง 50% โดยผสมพญาทอง ในอัตราปกติ
+ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)ให้เข้ากันก่อนจึงใส่ยาฆ่าหญ้า-ฆ่าแมลงลงตาม

คุณสมบัติ
– ปลดล๊อคธาตุอาหารในดิน
– ใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูกหรือแช่ข้าวก่อนหว่าน
– ป้องกัน หนู มด ปลวก จะมากินเมล็ดที่ปลูก
– ช่วยสังเคราะหืแสง สร้างแป้ง และน้ำตาล
– ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ต้านทานโรค
– ระบบรากแข็งแรง
– ไม่ต้องใช้สารจับใบ
– ใส่พญาช้างทองเกินอัตราที่กำหนดได้ไม่เป้นอัตรายต่อพืช
– ใส่พญาช้างทองเกินอัตราจะทำให้พืชเจริญเติบโต เขียวเร็วขึ้น
– ใส่มากเขียวนาน ใส่เกินอัตรายิ่งเขียว

คำแนะนำการใช้
– พญาช้างทองมีฤทธฺ์เย็น ไม่เป็นอัตรายต่อพืชทุกชนิด
– ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
– ฉีดพ่นได้ทุกเวลา ฉีดทุกครั้งที่อยากให้เขียว

พืชผัก
– พริก หอม กระเทียม มะเขือ แตงกวา คะน้า เผือก ผักกาดขาว กะหล่ำดอก ถั่วฝักยาว

นาข้าวและพืชไร่
– อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ยาสูบ ยางพารา และพืชไร่ทุกชนิด

ไม้ผล
– มะม่วง มะขาม ส้ม ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ พุทรา น้อยหน่า ทุเรียน ฝรั่ง ชมพู่ และผลไม้ทุกชนิด

ไม้ดอกไม้ประดับประดับ
– กล้วยไม้ กุหลาบ มะลิ หน้าวัว ไม้แขวน ไม้ใบทุกชนิด

ขนาดทดลอง

ขนาดทดลอง ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์พญ้าช้างทอง

ขนาดทดลอง ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์พญ้าช้างทอง

จัดจำหน่ายโดย บริษัท พญาช้างทอง เน็ตเวิร์ค จำกัด
ผลิตโดย บริษัท เอส.โอ.ซี จำกัด
67 หมู่13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

คุณบุญชู เกิดโภคา ผู้จัดการฝ่ายขาย โทร.081-5582320 ไลน์ไอดี: yimthais

ใส่ความเห็น